HOLY MASSES


Sunday 9:15 am Readings and choir songs in Croatian & Slovenian, Mass in English.

Sunday 10:30 am Polish language Mass.

Friday 7:00 pm Polish language Mass.

SACRAMENTS

SACRAMENT OF RECONCILIATION
Before the Mass and anytime upon request.

SACRAMENT OF BAPTISM
Please contact priest one month in advance.

SACRAMENT OF MATRIMONY
Intentions must be announced 6 months in advance.

VISITING OF THE SICK
Every first Friday and on request.

ROSARY

Sunday 8:45 am Decades in English, Croatian & Slovenian, before the 9:15 am Mass.

ANNOUNCEMENT!

In accordance with the Archdiocese of San Francisco guidelines, we are able to continue with in-person mass but only at 50% capacity (100 persons). It is imperative that we continue to follow safety protocols to the last detail: social distancing, face coverings, windows and doors open for ventilation, singer(s) set apart in a separate area, etc.
SVETE MISE


Nedjeljom 9:15 am Čitanja i zborno pjevanje na hrvatskom i slovenskom jeziku; većinom na engleskom jeziku.

Nedjeljom 10:30 am Misa na poljskom jeziku.SAKRAMENTI

SAKRAMENAT POMIRENJA
(Ispovijed): Prije Mise i po potrebi.

SAKRAMENAT KRŠTENJA
Molimo, javite se svećeniku mjesec dana unaprijed.

SAKRAMENAT VJENČANJA
Molimo, javite se svećeniku, šest mjeseci unaprijed.

BOLESNICI
Svaki Prvi Petak i po potrebi.

KRUNIČA

Nedjeljom 8:45 am Prije Mise.SVETE MAŠE


Nedelja 9:15 Sveta maša v angleškem jeziku. Berila in petje v slovenskem in hrvaškem jeziku.

Nedelja 10:30 am Sveta maša v poljskem jeziku.ZAKRAMENTI

ZAKRAMENT SPRAVE
Pred mašo in kadarkoli na vašo prošnjo.

SVETI KRST
Prosim, obvestite duhovnika en mesec prej.

ZAKRAMENT POROKE
Prosim, da svoj namen sporočite šest mesecev pred poroko.

OBISK BOLNIKOV
Vsak prvi petek in kadarkoli na vašo prošnjo.

ROŽNI VENEC

Nedelja 8:45 am V angleškem, hrvaškem in slovenskem jeziku.MSZE ŚW.


Niedziela 9:15 am Czytania i śpiew po chorwacku i słoweńsku, Msza Św. po angielsku.

Niedziela 10:30 am Msza Św. po polsku.

Piątek 7:00 pm Msza Św. po polsku.

SAKRAMENTY

SAKRAMENT POJEDNANIA
Przed Mszą Św. oraz na życzenie.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Proszę zgłosić miesiąc przed planowaną datą.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Proszę zgłosić 6 miesięcy przed datą ślubu.

ODWIEDZINY CHORYCH
W pierwszy piątek miesiąca i na życzenie.

RÓŻANIEC

Niedziela 8:45 am Dziesiątki różańca w języku angielskim, chorwackim i słoweńskim, przed Mszą Św. o godz. 9:15am.

Świąteczne Życzenia Biskupa

OGŁOSZENIE!

Zgodnie z ostatnimi wytycznymi Archidiecezji San Francisco, możemy kontynuować Msze święte w kościele, ale tylko przy 50% pojemności czyli około 100 osób. Konieczne jest, abyśmy nadal przestrzegali protokołu bezpieczeństwa w najdrobniejszych szczegółach: zachowanie bezpiecznej odległości 6 stóp w ławkach, zakrywanie twarzy, okna i drzwi otwarte w celu wentylacji, oddzielenie chórzystów w osobnym miejscu na chórze.
 

UPCOMING EVENTS

You can donate online.
Go to the form, choose parish to credit,
scroll down to:
Church of the Nativity Parish (San Francisco)
Nr22 November 21 2021


Church of the Nativity of our Lord in San Francisco - Mass Live Streams